Meänkielidagen – Meänkielen päivä

Tule fiiraahmaan meänkielen päivää ja uutta meänkielen resursipipluiteekkiä!

Kom och fira Meänkielidagen samt det nya resursbiblioteket för meänkieli

Plats: Nordkalottbiblioteket/NKFC

Tid:    2022-02-25 klockan 09.30

Eventuella restriktioner kommer att följas enligt Folkhälsomyndigheten

Tips

På vår sida kan Du se på gamla foton i vårat bildarkiv samt lyssna på inspelade ljudupptagningar.

Gamla böcker kan Du även bläddra i under digitaliserad litteratur tex Bilder från Matarengi (i sökfältet skriv 3010b)