Böcker

Vi har böcker till försäljning;  Ette tohtia olla oma itte en bok på svenska och meänkieli av Stefan Aro. Säkilahti ja kirkko joka hävisi, Särkilax och kyrkan som försvann av Petter Antti, 1617 Övertorneå storsocken under en dramatisk tid, Musik på gränsen även på finska av Marja Mustakallio

Comments are closed.