Utställning Min berättelse

Min berättelse

Min berättelse – Biblioteken i Norrbotten

Dela din berättelse, besök utställningen på webben och biblioteken, lyssna på författare och träffa andra.

Min berättelse är en del av temaåret Kulturarv 2019. Kulturarv handlar om materiella och immateriella uttryck. Det kan vara traditioner, språk, sedvänjor eller kulturlandskap och mycket mer. Vad som betraktas som kulturarv förändras med tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar.

I många arkiv finns framförallt majoritetssamhällets kulturarv. De samlingar som berättar om minoriteter görs oftast av just majoritetssamhällets syn på dem. Därför är det viktigt med nya satsningar på dokumentation och insamling av kulturarvet i samverkan med de nationella minoriteterna.

Utställningen pågår under tiden 18 februari – 14 mars.

Comments are closed.