Kulturhistoria – Övertorneå kommun

Det finns ett omfattande arkivmaterial i form av ljudinspelningar bevarade i olika arkiv i Sverige och Finland.

Detta ljudmaterial utgör en unik del av Tornedalens historia på grund av att meänkieli i hög grad utvecklats i muntlig tradition.

Ljudmaterialet har ofta varit svårtillgängligt, banden har varit obearbetade och inte katalogiserade i sitt innehåll och den stora geografiska spridningen av materialet har gjort det svårt för tornedalingarna att studera sitt eget språk, kultur och historia. Det har också varit svårt att få överblick över vilket matrial som finns.

Nordkalottens kultur- och forskningscentrum har tack vare ekonomiska stöd från Övertorneå kommun, EU.s strukturfonder och Länsstyrelsen i Norrbotten kunnat påbörja arbetet med att digitalisera, bearbeta och katalogisera detta arkivmaterial.

Till höger hittar ni länkar till mer information om arkivets olika områden.