Religion 1800

 

Namn Titel Årtal
Bergman, E. W. Anteckningar om lappmarken… 1891
Edman, A. Hednisk tro och kult… 1888
Englund, J. A. Lars Levi Laestadius… 1876
Friis, J. A. Lappisk mythologi… 1876
Fritzner, J. Lappernes hedenskab og trolldomskunst… 1876
Grape, I. […] det så kallade läsaresällskapet… 1821
Grönlund, I. Om lapparne och deras gudar… 1848
Håhl, J. F. Det svenska folkets kristnande… 1891
Riström, J. Läsare i Norr- och Westerbottens län… 1847
Roehrich, H. Lappland och Maria Mathsdotter 1866
Rudelbach, A. G. Den finn-lappländska missionen… 1841
Stenborg, E. A. Lars Lewi Læstadius… 1892
Vahl, J. Lapparne og den lapske mission 1866