Fritzner, Johan (8707f)

Bokomslag
Om boken

Fritzner, Johan, 1812-1893.
Lappernes hedenskab og trolddomskunst: Sammenholdt med andre folks, især Nordmændenes, tro og overtro / af Johan Fritzner. – Christiania, 1876. – 83 s. ; 21 cm.
Særskilt aftryk af Historisk tidsskrift.

 

 

Sökord
Religion; samer; mytologi; trollkonster

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Fritzner, Johan, norsk språkforskare och kyrkoherde.
Fritzner var redan som ung språkintresserad och gav bland annat utOrdbog över det gamle norske sprog. En del av de undersökningar Fritzner hade tillfälle att göra angående äldre samhällsförhållanden offentliggjorde han i Sprog-lige og kulturhistoriske studier över gamle norske ord og udtryk. Fritzner behandlade även Lapplands språk, mytologi och kultur i flera uppsatser, som bland annat publicerades iNorsk historisk tidsskrift.

Källa
Nordisk familjeordbok: Konversationslexikon och Realencyklopedi(1908). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 8, s. 1472
(nytt fönster) [tillgänglig 2007-01-22]