Grönlund, Jonas Ulrik (8401g)

Bokomslag
Om boken
Grönlund, Jonas Ulrik, 1824-1884
Om lapparne och deras gudar: akademisk afhandling … / af Jonas Ulrik Grönlund. – Upsala: Leffler och Sebell, 1848. 15 s. ; 18 cm

 

 

Sökord
Religion; samer; lappar; gudar; gudsdyrkan

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Grönlund
, Jonas Ulrik, ämbetsman, författare.
Grönlund undervisades till en början i hemmet av sin far. 1837 flyttade han till Härnösand och 1842 blev han student i Uppsala. Där promoverades han 1848 till fil. doktor då han året innan blivit två i en tävling hållen av Svenska Akademien. Hans bidrag var en diktsamling kallad Lappska Minnen. Grönlund ändrade inriktning på sin karriär och blev 1849 antagen till e. o. kanslist i finansexpeditionen. Mellan åren 1850-53 reste Grönlund runt i Europa tillsammans med grefve G. Gyldenstolpe, som han var enskild lärare till. När han kom hem blev han efter några års tjänstgöring utnämd till kommersråd 1863.

Källa
Svenskt biografiskt handlexikon. Stockhol: Bonniers, 1906, s. 410.
(nytt fönster) [tillgänglig 2006-10-11]