Roehrich, Henri (8605r)

Maria Magdalena Mathsdotter
Om boken

Roehrich, Henri, 1837-?
Lappland och Maria Magdalena Mathsdotter / af H. Roehrich. – Stockholm, 1866. – 74 s. ; 18 cm ; ill.
Öfversatt från fransyskan.

 

 

Sökord
Biografi; Maria Magdalena Mathsdotter; Lappland; folk; religion; skolor; minderåriga; mission; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Rœrich, Henri Jacques Moïse, schweizisk reformert präst.
Rœrich var pastor vid franska reformerta kyrkan i Stockholm 1863-67.
Han var en av initiativtagarna till missionsarbetet bland samerna och i boken Lappland och Maria Magdalena Mathsdotter berättar han om dess första utveckling.

Källa
Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi (1916). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 23, s. 603.
(nytt fönster) [tillgänglig 2008-10-14]