Rudelbach, Andreas Gottlob (8403r)

Titelsida
Om boken

Rudelbach, Andreas Gottlob, 1792-1862
Den finn-lappländska missionen till 1726, och de norrska finnarnas förste apostels Thomas von Westens lefnad : historisk framställning ur källorna / af Andreas Gottlob Rudelbach ; öfvers. [af Kristian Callmer]. – Stockholm, 1841 (Samuel Rumstedt). – 84 s. ; 18 cm

 

 

Sökord
Religion; kyrkor; historia; Thomas von Westen; samer; mission

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Rudelbach, Andreas Gottlob, dansk teolog.
1829 blev Rudelbach superintendent och förste prost i Glauchau i Sachsen. Där gjorde han sig inte bara känd som själasörjare, utan också som en ovanligt lärd och flitig författare. Han förde med kraft den lutherska lärans talan gentemot både rationalismen och den evangeliska unionen. 1845 återvände han till Danmark och blev kyrkoherde i Slagelse 1848. Där fortsatte han sin författarkarriär och gav ut många skrifter.

Om von Westen
Westen, Thomas von, norsk präst och missionär.
Westen levde mellan 1682-1727 och har kallats ”Samernas apostel”. Westen ägnade hela sitt liv åt arbetet som missionär bland samerna. Han insåg vikten av att undervisningen var på samiska, och 1717 grundade han ett seminarium i Trondheim för utbildning av präster och lärare för samerna. Han gjorde själv tre resor i Finnmarken. Westen var hängiven sitt arbete för samernas kristnande, men har också beskrivits som lynnig, hänsynslös och ofta svår att samarbeta med

Källa
Nordisk familjebok: konservationslexikon och realencyklopedi (1916). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 23, s. 1108
(nytt fönster) [tillgänglig 2008-11-07]

Nordisk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen (1996). Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 4, s. 292