Vahl, Jens (8603v)

Titelsida
Om boken

Vahl, Jens, 1828-1898.
Lapperne og den lapske mission / ved J. Vahl. – Köpenhamn: Gads bokhandel, 1866. – 2 vol. (174; 189 s.) ; 22 cm.

 

 

 

Sökord
Religion; Sverige; Finland; Norge; Ryssland; kyrkor; historia; mission; etnografi; samer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Vahl, Jens, präst.
1856 blev Vahl komminister och från 1864 arbetade han som kyrkoherde. Han utövade en omfattande verksamhet. 1858 deltog han i stiftandet av en förening för utgivning av religiösa småskrifter och var sedan delaktig i föreningens styrelsearbete. Vahl var även delaktig i styrelsearbete för olika missionsföreningar. Han var en flitig författare och gav ut flera skrifter.

Källa
Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi (1921).
Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. Bd. 31, s. 319 (nytt fönster)