Samhälls- och rättsvetenskap 1800

Namn Titel Årtal
Fellman, G. E. Kronans skogsmarker i Öfvertorneå… 1894
Læstadius, P. Tankar om fattigdomen… 1840
Okänd Bidrag till Sveriges officiella statistik… 1856-1905
Okänd Förordning rörande Lapparne… 1871
Okänd Förordning rörande Lapparne… 1882
Okänd Kongl. Maj:ts befallningshafvande… 1823
Okänd Kongl. Maj:ts befallningshafvande 1827-1855
Okänd Angående en afgudadyrkare… 1859
Okänd Stockfångst m. fl. privilegier… 1872
Sundelin, R. Om de svenska lappmarksprivilegierna… 1873