Fellman, G. E. (8931f)

TitelsidaOm boken
Fellman, G. E.
Relation angående af kejs. senaten vidtagna dispositioner å kronans skogsmarker i Öfvertorneå socken samt Kolari och Turtola kapeller äfven som i Lappmarkens härad /G. E. Fellman. – Helsingfors, 1894. – 22 s. ; 22 cm.
Föredrages från Kammarespeditionen måndagen den 8 Oktober 1894.

 


Sökord

Kronoskog; Övertorneå; Turtola; Kolari; lappmark

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)