Læstadius, Petrus (8414l)

Titelsida
Om boken

Læstadius, Petrus,1802-1841
Tankar om fattigdomen och fattigvården i Sverige / Petrus Læstadius. – Stockhom, 1840. – 88 s. ; 20 cm.

 

 

 

Sökord
Fattigdom; politik; lagar

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Læstadius, Petrus, präst (bror till Lars Levi).
Petrus Læstadius prästvigdes 1825 och blev året därpå lappmissionär i Pite lappmark. Han blev den förste lappländske författaren av betydelse och mest känd är han för sina dagböcker. Journal för första året… är en fängslande skildring av natur och människor i Lappland och boken blev en stor framgång. Petrus Læstadius antecknade sina iakttagelser av detaljer om olika levnadsförhållanden i de byar han besökte på sina resor. 1833 publicerade han en andra del, Fortsättning af Journalen öfver missions-resor i Lappmarken innefattande åren 1828-1832.

Källla
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen (1994). Umeå: Norrlands universitetsförlag. Bd. 2, s. 397