Bidrag till Sveriges officiella statistik (8624k)

Titelsida

Om boken
Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelser. – Stockholm, 1862-1909. – 31 cm.
1856-1860: 24 s.
1861-1865: 32 s.
1866-1870: 34 s.
1871-1875: 42 s.
1876-1880: 58 s.
1881-1885: 56 s.
1886-1890: 67 s.
1891-1895: 65 s.
1896-1900: 43 s.
1901-1905: 62 s.

Sökord
Rättsväsen; Norrbotten; folkmängd; nybyggare; brännvin; kaffe; näringar; jordbruk; jordmån; klimat; boskapsskötsel; smör; hushållningssällskapet; jordbruk; lantbruk; skolor; skogsbruk; sågverk; flottning; skogsbränder; import; export; rovdjur; gruvor; bergsbruk; fabriker; vägnät; flottning; sjöfart; ångbåtar; broar; färjor; hamnar; älvar; järnvägar; postväsendet; telegraf; telefoni; sjukhus; fattigdom; språk; tobak; bibliotek; skarpskyttar; lin; odling; kronopark; jakt; fiske; banker; apotek; byggnadssätt; kläder; Kengis; nykterhet; religiösa rörelser; mission; folkskolor; slöjd; gränsspärrningen mot Finland; samer; renar; näringar; hästavel; nötboskap; får; svin; mejerier; nödår; arbetsstugor; veterinärer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

I femårsberättelsen för 1876-1880 kan man läsa om Kengis bruk på sidorna 31-35 (start på sida 84 i visningsprogrammet).