Förordning rörande Lapparne (8820p)

TitelsidaOm boken
Proposition till riksdagen, med förslag till förordning rörande Lapparne i de förenade konungarikena Sverige och Norge; gifven Stockholms slott den 13 januari 1882. – Stockholm, 1882. 16, 276, 69, 19 s. ; 22 cm.
Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 18.
Bih. till ridsd. prot. 1882. 1 saml. 1 afd. 11 häft.

 

Sökord
Norge; Sverige; samer; förordning

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Propositionen är sammanbunden med

Norska regeringens indstilling den 13 juni 1879 – S. 1-88
Bilaga till protokollet i svenska statsrådet den 24 september 1880. Förslag till förordning rörande Lapparne i de förenade kungarikena Sverige och Norge. – S. 89-102
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes i Norrbottens län utlåtande – Luleå: Landskansliet, 1879. – S. 103-127
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes i Jemtlands län utlåtande – Östersund: Landskontoret, 1879. – S 128-138
Kongl. Maj:ts befallningshafvandes i Vesterbottens län utlåtande – Umeå: Landskansliet, 1880. – S. 139-144
Högsta Domstolens protokoll den 21 mars 1881 – S. 145-157
Protokoll i sammansatt svenskt och norskt statsråd den 8 dec. 1881 – S. 158-182
Norska regeringens indstilling den 27 december 1881 – S. 183-243
Protokoll i sammansatt svenskt och norskt statsråd den 13 jan. 1882 – S. 244-276
Särskilda utskottets utlåtande N:o 1 – Stockholm, 1882. – S. 1-69
Riksdagens underd. skrifvelse, N:o 41 – Stockholm, 1882. – S. 1-19