Kongl. Maj:ts befallningshafvande… (8203k)

TitelsidaOm boken
Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Norrbottens län, till Kongl Maj;t afgifne fem-års berättelse år 1822. – Stockholm, 1823 (Ortman). – 43 s. ; 23 cm
Undert. Paul Öhrvall.
Lit. A & B saknas.

 

 

Sökord
Norrbotten; befolkning; avlöning; jordbruk; boskapsskötsel; skogar; bergsbruk; fabriker; skepp; byggnadssätt; glasbruk; mjölkvarnar; jakt; fiske; tjära; kol; salpetertillverkning; sjöfart; handel; författningar; Piteå; Luleå; Haparanda; lappmark

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)