Kongl. Maj:ts befallningshafvandes… (8305k)

Titelsida
Om boken

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes uti Norrbottens län till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne femårs-berättelse. – Stockholm, 1833-1856.

 

 

För åren:
1827-1831, 10 s.
1832-1836, 15 s.
1837-1841, 20 s.
1842-1846, 37 s.
1847-1850, 15 s.
1851-1855, 18 s.
Med tabeller.

Sökord
Norrbotten; befolkning; näringar; författningar; Luleå; Piteå; Haparanda; lappmark

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)