Rannsakningshandlingar (8505r)

Titelsida
Om boken

Ransaknings-handlingar angående en afgudadyrkare och en cannibal uti Lappmarkerne i adertonde århundradet / [L. O. Boström]. – Stockholm, 1859. – 32 s. ; 19 cm.

 

 

 


Sökord

Rättsväsen; avgudadyrkan; kannibalism

Läs boken i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Boken beskriver två rättsfall där:
Samen Mikel Jonsson anklagas för avguderi där han ska ha grävt ned två hundar och en höna som offer för att få bättre lycka med sina renar. (Utdrag af Domboken hållen å Laga Tinget uti Luleå Lappmark, å Tingstaden Jockmock, den 14:e Februari 1739.)

Samen Olof Olofsson Walle anklagas för stöld samt för att ha ätit upp två utav sina fem barn
(1769, den 20:de Februarii, hölls Laga Ting med Allmogen i Enare och Utsjocki Lappmarker.)