Underdåniga betänkanden (8723u)

TitelsidaOm boken
Underdåniga betänkanden angående stockfångst- m. fl. privilegier i Norr- och Westerbottens län/ afgifna dels af Kammar-kollegium och dels af den år 1868 tillsatta Skogskomité. – Stockholm, 1872. – 123 s. ; 23 cm.
Även utg. i: Bihang till Riksdagens protokoll … 1873. Samling 2. Afd 2
S. 89-124: Skogskomiténs underdåniga yttrande den 21 dec. 1870 ang. de norrländska jern- och sågverksprivilegierna.
Med: Tablå öfver privilegierade sågverk och dem beviljad stockfångst från Kronans skogar i Norrland.

Sökord
Rättsväsen; förvaltning; kronoskog; stockfångst; Kengis bruk; Pajala; Övertorneå; Meldercreutz; odling; skogsbruk; bergsbruk; Palmstruchska; Korpfors; Avafors; Vitåfors; Ekfors; sågverk; rättsväsen

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)