Sundelin, Robert (8704s)

TitelsidaOm boken
Sundelin, Robert, 1847-1896
Om de svenska lappmarksprivilegierna från statsrättslig och statsekonomisk synpunkt: med anledning af Kongl. Maj:ts nåd. proposition till Riksdagen 1873, angående bevillningstaxerings införande i Vester- och Norrbottens läns lappmarker / af R.S. – Stockholm, 1873. – 60 s. ; 18 cm

 

Sökord
Rättsväsen; lappmarksprivilegierna; skatter; taxering

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Sundelin
, Uno Robert Ferdinand, teolog.
För mer information se:
Nordisk familjebok: Konversationslexikon och Realencyklopedi (1918). Stockholm: Nordisk familjeboks förlag. (nytt fönster) [tillgänglig 2008-10-14]