Castrén, Matthias Alexander (8514c)

TitelsidaOm boken
Castrén, Matthias Alexander, 1813-1852
Nordiska resor och forskningar / af M. A. Castrén. – 2. uppl. – 3-4 bd.. – Helsingfors, 1870. – 22 cm. ; ill.
Med kartor.
Med register.
3 bd.: 332 s.
4 bd.: 284 s.

Sökord
Religion; etnografi; språkvetenskap; lingvistik; sagor; Finland; Lappland; reseskildringar; samer; mytologi; gudomligheter; jumala; andar; heliga naturföremål; hjältar; tunguser; mongoler; turkar; samojeder; jenisejska ostjaker; ugriska finnar; wolga-folken; permska stammen; finska stammen; berättelser; jenisej-floden; kartor; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Castrén
, Matthias Alexander, språkforskare, etnograf och resenär.
Castrén studerade det finska språket och folkkulturen i finska och svenska lappmarkerna. Studierna blev sedan boken Resa till Lappland sommaren 1838. Castrén ger där en positiv bild av Tornedalingarna medan samerna ges en mindre positiv beskrivning.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Höganäs: Bra Böcker, 1993. Bd. 1, s. 163

För mer info om Castrén se Nordisk Familjebok [tillgänglig 2008-04-01] (nytt fönster)