Bergström, R (8801b)

BokomslagOm boken
Bergström, R[ichard], 1828-1893
Spring min snälla ren! / af R. Bergström. – Stockholm: Kongl. Boktryckeriet, 1885. – 20 s. ; 23 cm – (Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif ; v. 4)
Innehåller upplysningar angående den lappska texten av J. Qvigstad.

 

Sökord
Skönlitteratur; renar

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Bergström
, Richard, folk-lorist, kritiker, biblioteksman.
1847 började Bergström studera i Uppsala och 1854 blev han filos. doktor. 1859 började han tjänstgöra vid Kungliga biblioteket efter en kortare period vid Filipstads läroverk. 1862 befordrades han till amanuens, 1865 till förste amanuens och 1878 blev han bibliotekarie.

Bergström var på sin tid antagligen den främste fackmannen inom folkdiktning.

Källa
Nordisk familjeordbok: Konversationslexikon och realencyklopedi(1896). Stockholm: C. & E. Gernandts förlagsaktiebolag. Nittonde bandet, supplement I, s. 751-752. [tillgänglig 2008-10-14]