Dufva, Elias Walfrid (8611d)

Titelsida
Om boken

Dufva, Elias Walfrid, 1840-1866
Sulitelma-sånger / af E. V. Dufva. – Uppsala: Schultz, 1865. – 55 s. ; 19 cm.
Annan titel: Sulitelmasånger.

 

 

 

Sökord
Skönlitteratur; sånger; Sulitelma

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Diktaren konstaterar i sina sånger att tiderna förändras. På sidan 16 beskriver han hur han som gosse var stolt över att vara man och:

”För allt, hvad qvinna hette,
Jag hyste ett djupt förakt:
Begrep väl knappt, att en qvinna
Min storhet i dagen bragt.”

Men bara på några år förändrades hans syn på kvinnor och:

”Af allt, som lefver och andas,
Är qvinnan för visso bäst;
Mig tjusa de hulda väsen,
Och flickorna allramest.”