Friis, Jens Andreas (8821f)

Titelsida
Om boken

Friis, Jens Andreas, 1821-1896
Lajla, eller skildringar från Finmarken /  af J.A. Friis ; bemyndigad öfversättning. Stockholm: Bonniers, 1882. – 250 s. ; 2 pl. ; 18 cm.
Sökord
Skönlitteratur; Finnmarken; samer; renar; vargar; pesten; bröllop; marknader; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Friis
, Jens Andreas, filolog och författare.
Friis var den förste professorn i samiska och finska vid Oslo universitet. Han bidrog till utvecklingen av det nordsamiska skriftspråket. Friis var emot den förnorskningspolitik som bedrevs mot samerna.
I den här boken kan du läsa om hur flickan Lajla blev skild från sina föräldrar av en vargflock och hur samen Lågje hittade och tog hand om henne.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 1, s. 324