Ett presthus i Lappland (8903p)

Titelsida
Om boken

Ett presthus i Lappland / öfversättning för Stockholms-Tidningen af Ebba Hellgren. – Stockholm, 1896. – 152 s. ; 15 cm
Följetong i Stokholms-Tidningen 1896.

 

 

Ur översättarens förord
”Författaren till detta arbete är en af Tysklands mera framstående tidningsmän, hvilken rest mycket och stundom uppehållit sig längre tider i Sverige.”

Sökord
Skönlitteratur; Lappland

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)