Pihl, Otto (8901p)

BokomslagOm boken
Pihl, Otto, 1871-?
Från midnattssolens land: Skildringar på vers och prosa öfver Norrbottens förnmämsta platser såsom Luleå, Boden, Gellivare och Malmberget: flere sånger öfver gruffälten och Ofotenbanan /författad af Otto Pihl. – Linköping: förf., 1899 (Linköping: Linköpings lith. ab). – 40 s. ; 21 cm

 

Sökord
Skönlitteratur; dikter; Luleå; Boden; Gällivare; Malmberget; Ofotenbanan

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Pihl
, Otto, författare. Född i Småland 1871.
Hans dikter och kortare noveller är intressanta som symtom på en första trevande norrländsk arbetardiktning, där han i sin fiktion omsätter de intryck han fått som arbetare i sundsvallsområdet och senare under sina vandringar upp genom Norrbotten med dess nybyggarsamhällen. Hotfull social indignation bandas med uppsluppen backanal…(Norrländsk uppslagsbok, s. 386)

Källa
Norrländs uppslagsbok: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Norrlands Universitetsförlaget, 3. bd.