Friis, Jens Andreas (8503f)

Bild ur boken
Om boken

Friis, Jens Andreas, 1821-1896.
Lappisk grammatik: udarbeidet efter den finmarkiske hoveddialekt eller sproget, saaledes som det almindeligst tales i norsk Finmarken / af J. A. Friis. – Christiania: Cappelen, 1856. 232 s. ; 21 cm.
Hfr. bd.

 

 

Sökord
Språkvetenskap; Norge; Finnmarken; grammatik; samiska

Bokvisning (Kräver plugin/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Friis
, Jens Andreas, filolog och författare.
Friis var den förste professorn i samiska och finska vid Oslo universitet. Han bidrog till utvecklingen av det nordsamiska skriftspråket. Friis var emot den förnorskningspolitik som bedrevs mot samerna.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 1, s. 324