Teknik, industri och kommunikationer 1800

Namn Titel Årtal
Erdmann, A. La Montagne de Gellivara. 1863
Ljunggren, A. Lousavara – Kirunavara malmfält… 1884
Okänd […] inrättandet af en ny bergslag i Norrbotten… 1818
Okänd Lule elfs kanalisering. 1863
Okänd Stambana genom öfra Norrland 1886
Okänd Böra Norrbottens malmfält blifva statsegendom? 1891
Okänd […] jernväg från Gellivare till Vassijaure… 1897
Sandeberg, H. Statens köp af Norrbottens malmberg. 1891
Svenonius, F. De norrbottniska gruffälten och Ofoten-banan. 1897