Stambana genom öfra Norrland (8817b)

StationerOm boken
Betänkande i fråga om byggnadssätt m. m. för stambana genom öfra Norrland mellan Sollefteå och Luleå / afgifvet den 14 december 1885 af den dertill i nåder tillsatta komitén. – Stockholm, 1886. – 72, 92 s. ; 24 cm.
Med tab.
Med karta över sträckningen Sollefteå – Luleå.
Sökord
Stambana; betänkande; Sollefteå; Luleå; stationer; byggnadssätt; kostnadsförslag; Västernorrland; Västerbotten; Norrbotten; folkmängd; folkökning; födda; döda; inflyttning; utflyttning; ängar; åkrar; kreatur; odling; skörd; skogsbruk; trävaror; export; tulluppbörd; järnvägar; transporter; sågverk; kartor

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)