Okänd (8905o)

TitelsidaOm boken
Officiella handlingar rörande den af landshöfdingen P.J. Bråkenhielm, grosshandlaren G.E. Broms den 31 Juli 1896 hos Kongl. : Maj:t gjorda ansökan om koncession å anläggandet af jernväg från Gellivare till Vassijaure vid riksgränsen mot Norge. Stockholm, 1897. 52 s. ; 21 cm.
Karta saknas.

 

 

Sökord
Kommunikation; järnvägar; Gällivare; Vassijaure; koncessionsansökan

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)