Svenssonska samlingen

Svenssonska samlingen

Ossian Svensson, som var rektor vid Tornedalens folkhögskola fram till 1946, samlade under sin tid i Övertorneå litteratur om Nordkalotten. Vid hans död innehöll samlingen upp emot 1000 värdefulla band om trakterna i norr köpta på antikvariat runt om i Europa, litteratur som idag är svår att få tag på.

Samlingen omfattade så gott som allt som skrivits om dessa trakter geografiskt, geologiskt, etnografiskt, botaniskt, ekonomiskt, biografiskt och historiskt. Bland de förnämsta svenska verken kan nämnas exempelvis Olaus Rudbecks originella Nora Samoland tryckt i Uppsala 1701. Skjöldebrands Voyage pittoresque au Cap Nord med planscher. Den äldsta boken i samlingen är Manuale Lapponicum från 1648. Otaliga äldre reseskildringar och beskrivningar uppspårades av Ossian Svensson men även 1900-tals litteratur som idag kan anses som rariteter.

Idag är delar av samlingen digitaliserad och finns tillgänglig via vår webbsida.
Till digitaliserad litteratur.

Katalog över Svenssonska samlingen. (nytt fönster)