Daa, Ludvig (8702d)

Titelsida
Om boken

Daa, Ludvig Kr., 1809-1877.
Skisser fra Lapland, Karelstranden og Finland / af Ludvig Kr. Daa. – Kristiania: Selskabet for folkeoplysningens fremme, 1870. 288 s. ; 18 cm.
Med en karta över ryska Lappland.

 

 

Sökord
Lappland; Ryssland; Haparanda; kartor

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Daa, Ludvig Kristensen, historiker, politiker, tidningsman, professor.
Daa deltog i en forskningsfärd tillsammans med J.A. Friis på Nordkalotten och i ryska Lappland och i norra Sverige. Det är den resan som skildras iSkisser fra Lapland… Han gjorde även ett besök i Haparanda, som finns beskrivet på s. 251-256.

Se även Daa i Nordisk familjeupplaga (nytt fönster) [tillgänglig 2008-10-02]

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Höganäs: 1993. Bd 1, s. 171