Engström, Jon (8304e)

TitelsidaOm boken
Engström, Jon, 1794-1870
Resa genom södra Lappland, Jemtland, Trondhem och Dalarne år 1834 / af J. Engström. – 2 vol. – Calmar, 1835-1836. – 19 cm.
Del 1 och 2 sammanbundna.
Del 1: 124, 54 s. (1835). Om s. Lappland och Jemtland.
Del 2: 130 s. (1836). Om Trondhem och Dalarne.
Orig. hfr. bd.

 

Sökord
Lappland; Jämtland; Trondheim; Dalarna

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Engström, Jon, läkare, sågverksägare och reseskildrare.
Engström var en samhällskritisk skribent. Som resenär utgav han Resa genom Norrland… och Resa genom södra Lappland… Där kritiserar han bland annat tjärbränningen som han menade borde stå tillbaka för uppodlingen.

Se även Resa genom Norrland…

Källa
Norrländsk uppslagsbok: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Höganäs: Bra Böcker. Bd. 1, s. 219