Digitaliserad Litteratur

SVENSSONSKA SAMLINGEN 

Nordkalottbibliotekets digitaliserade böcker

Nordkalottbibliotekets böcker kommer från eller handlar om Nordkalotten. Biblioteket uppstod med Svenssonska samlingen som grund. De flesta av bibliotekets böcker är sökbara via Libris, men då böckerna i den Svenssonska samlingen är unika kan det vara svårt att få tillgång till dem. Tillgängliggörande med modern teknik är därför en av grundtankarna nu när vi på Nordkalottens kultur- och forskningscentrum digitaliserar de äldre böckerna i samlingen. En möjlighet som givit oss via Kulturrådets Accessbidrag.

Allt material vi fotograferar handlar om Nordkalotten då alla våra böcker har anknytning till detta område.