Friis, Jens Andreas (8719f)

VadsöOm boken
Friis, Jens Andreas, 1821-1896
En sommar i Finnmarken, ryska Lappland och Nordkarelen : skildringar af land och folk / af J. A. Friis, af förf. auktoriserad, tillökad och granskad övers. – Stockholm: Huldbergs bokh., 1872. – 373 s. ; 22 cm. ; ill.

Sökord
Geografi; Finnmarken; samer; släkter; schamanism; trolltrummor; Vadsö; kväner; skolor; fiske; boskapsskötsel; dans; bröllop; valfångst; Sydvaranger; skogsbruk; jakt; gränsuppgörelsen; Skult-lappar; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Vi har digitaliserat sidorna 1-153.

Illustrationer
Vargen är framme; Fjällappar i sommartält vid kusten; En runebom (trolltrumma); Vadsö; Lappsk gamme eller jordkoja; Strandparti vid Männiköjärvi; Männikö-koski, Furuskogsforsen; Boris och Glebs kappell i Sydvaranger; Ryska Skultlappar; Pasvig, det sista fiskeläget på norska kusten

Om författaren
Friis
, Jens Andreas, filolog och författare.
Friis var den förste professorn i samiska och finska vid Oslo universitet. Han bidrog till utvecklingen av det nordsamiska skriftspråket. Friis var emot den förnorskningspolitik som bedrevs mot samerna.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 1, s. 324