Friis, Jens Andreas (8735f)

VardöOm boken
Friis, Jens Andreas, 1821-1896
Hans Majestæt Kong Oscar II.s Reise i Nordland og Finmarken aar 1873 / ved J.A. Friis. – Christiania: Malling, 1874. – 155 s. ; 23 cm. ; ill.

Sökord
Geografi; Norge; reseskildringar; Tromsö; Hammerfest; Nordkap; Vardö; Vadsö; valfångst; Tana; Alta; Maalselvdalen; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Friis
, Jens Andreas, filolog och författare.
Friis var den förste professorn i samiska och finska vid Oslo universitet. Han bidrog till utvecklingen av det nordsamiska skriftspråket. Friis var emot den förnorskningspolitik som bedrevs mot samerna.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 1, s. 324