Schefferus, Johannes (6703s)

TrolltrummaOm boken
Schefferus, Johannes, 1621-1679
Joannis Schefferi von Strassburg Lappland : das ist: Neue und wahrhafftige Beschreibung von Lappland und dessen Einwohnern […]. – Franckfurt am Main und Leipzig : Martin Hallervorden, 1675. – [12], 424 s. ; 20 cm. ; ill.
Annan titel: Lappland

 

 

Sökord
Historia; Lappland; samer; geografi; natur; ursprung; religion; sedvänjor; giftermål; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

Om författaren
Schefferus
, Johannes, tysk-svensk humanist.
1670 fick Schefferus uppdraget att skriva ett arbete om Lappland. Ett av uppdragets syften var att tillbakavisa de rykten som florerade utomlands, nämligen att Sverige skulle ta hjälp av samernas magi för att röna framgång i krig. Laponia kom ut på latin 1673 och översattes därefter till andra språk. Översättningen till svenska kom först 1953. Schefferus grundade sitt arbete på en granskning av äldre och nyare skrifter, men även till exempel lappmarkprästernas upplevelser. Boken spänner från natur och befolkning till seder och trosföreställningar. I ett avsnitt återger han två jojkar på samiska med latinsk prosaöversättning. Idag kan inteLaponia användas som primärkälla, men den har haft stor betydelse för den svenska och europeiska uppfattningen om samerna.

Se vårt franska exemplar

Se vårt engelska exemplar

Se Kungliga Bibliotekets engelska exemplar

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996. Bd. 4, s. 95