Schefferus, Johannes (6702s)

LappkåtaOm boken
Schefferus, Johannes, 1621-1679
Histoire de la Laponie, : sa description, l’origine, les moeurs, … / traduites du latin de monsieur Scheffer. Par L. P. A. L[ubin]. … Paris, 1678 : (chez la veuve Olivier de Varennes). 408 s. ; 25 cm. ; ill.

 

Sökord
Historia; Lappland; samer; geografi; natur; ursprung; religion; sedvänjor; giftermål; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

Om författaren
Schefferus, Johannes, tysk-svensk humanist.
1670 fick Schefferus uppdraget att skriva ett arbete om Lappland. Ett av uppdragets syften var att tillbakavisa de rykten som florerade utomlands, nämligen att Sverige skulle ta hjälp av samernas magi för att röna framgång i krig. Laponia kom ut på latin 1673 och översattes därefter till andra språk. Översättningen till svenska kom först 1953. Schefferus grundade sitt arbete på en granskning av äldre och nyare skrifter, men även till exempel lappmarkprästernas upplevelser. Boken spänner från natur och befolkning till seder och trosföreställningar. Idag kan inte Laponiaanvändas som primärkälla, men den har haft stor betydelse för den svenska och europeiska uppfattningen om samerna.

”Typografiskt överlägsen alla översättningar är den franska… Den ursprungliga texten är här kompletterad med talrika tillägg, vilka insatts som ett appendix i bokens slut. Illustrationerna äro utförda i kopparstick, som råkat bli spegelvända, och fyra nya bilder ha tillkommit.” (Schefferus, Johannes, Lappland, 1956. Ur kommentaren till den svenska översättningen, s. 22)

Se vårt tyska exemplar

Se vårt engelska exemplar

Se Kungliga Bibliotekets engelska exemplar

Källor
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996. Bd. 4, s. 95

Schefferus, Johannes, Lappland / övers. från latinet av Henrik Sundin ; granskad och bearb. av John Granlund … ; utg.: Ernst Manker. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1956.