Schefferus, Johannes (6803s)

Gesprek van een Laplander met den Duyvel en zyn Kaboutermanneties.Om boken
Schefferus, Johannes, 1621-1679
Waarachtige en Aen-merkens-waandige Historie van Lapland… / van den Heer Scheffer vertalt. – Amsterdam, 1682. – 99, 146, 73 s. ; ill. ; 21 cm.
Skinnbd, ny rygg, gamla pärmar.

 

 

Sökord
Historia; Lappland; samer; geografi; natur; ursprung; religion; sedvänjor; giftermål; illustrationer

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

Se Kungliga Bibliotekets digitala kopia och läs mer om Schefferus[tillgänglig 2008-03-17] (nytt fönster)

Om författaren
Schefferus, Johannes, tysk-svensk humanist.
1670 fick Schefferus uppdraget att skriva ett arbete om Lappland. Ett av uppdragets syften var att tillbakavisa de rykten som florerade utomlands, nämligen att Sverige skulle ta hjälp av samernas magi för att röna framgång i krig. Laponia kom ut på Latin 1673 och översattes därefter till andra språk. Översättningen till svenska kom först 1953. Schefferus grundade sitt arbete på en granskning av äldre och nyare skrifter, men även till exempel lappmarkprästernas upplevelser. Boken spänner från natur och befolkning till seder och trosföreställningar.

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag, 1996. Bd. 4, s. 95