Olaus Magnus (6501o)

Titelsida
Om boken

Olaus Magnus, 1490-1557
A Compendious History of the Goths, Swedes & Vandals and other Northern Nations / written by Olaus Magnus. – London, 1658. – 242 s. ; 28 cm.
Orig. skinnbd. (lagad).

 

 

 

Sökord
Historia; sedvänjor; natur; folkliv; näringar

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

(Ladda ner insticksmodul/plug-in) (nytt fönster)

Om författaren
Olaus Magnus, katolsk kyrkman och författare.
Åren 1518-1519 reste Olaus Magnus genom norra Skandinavien för att sälja avlatsbrev. I juni 1519 befann han sig i Torneå och besökte marknaden där. Sedan reste han söderut längs Norrlandskusten.
Olaus Magnus motsatte sig reformationen och blev därmed landsflyktiga. Han slog sig till slut ned i Italien och det var där han inledde sin vetenskapliga verksamhet. 1539 trycktes Carta marina, en illustrerad bok med många iakttagelser från hans norrländska resa. 1555 kom bokenHistoria de gentibus septentrionalibus (Historia om de nordiska folken) som är mer en bred beskrivning av folkkultur, näringar m.m. än en historisk redogörelse. Boken översattes till många språk och gavs även ut i förkortade versioner. A Compendious History… är ett utdrag av det omfattande verket.

Källor
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 3, s. 357

Warmholtz, Carl Gust. (1967). Bibliotheca historica: sveo-gothica. Köpenham: Rosenkilde og Bagger. D. 3, s. 156.