Bilberg, Johan (6901b)

TitelsidaOm boken
Bilberg, Johan, 1646-1717
Midnats solens rätta och synlige rum uti Norrlanden : efter…Carl den elloftes allernådigste befallning åtskilde igenom någre astronomiske observationer, hållne wid sommar solståndet år 1695 = Refractio solis inoccidui, in septemtrionalibus oris / Johan Bilberg. – Stockholm, 1695. – 103 s. ; 20 cm ; ill. Parallelltext på svenska och latin.

 

Sökord
Naturvetenskap; astronomi; midnattssolen; Tornedalen; illustrationer

Bokens inledning i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Bilberg
, Johan, naturvetenskapsman, biskop.
1694 besökte Karl den XI Tornedalen och observerade midnattssolen och på hans uppdrag reste universitetsläraren Bilberg till Tornedalen 1695. Han färdades tillsammans med Anders Spole och Olof Rudbeck d.y. Iakttagelserna från den resan beskrivs i Midnats solens rätta och synlige rum uti Norrlanden…

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen (1933). Höganäs: Bra Böcker. Bd. 1, s. 77