Bok- och biblioteksväsen

Namn Titel Årtal
Warmholtz, C. G. Förtekning uppå […] handskrifne böcker… 1782