Ekonomi och näringsväsen

Namn Titel Årtal
Chydenius, S. Steniga backars upodling. 1752
Ekman, E.
Meldersteins bruk… 1785
Fjellström, C. P. Tankar om upodlings möjelighet… 1760
Giesler, N. Beskrifning om strömmings fiskets… 1748
Hagström, J. Rön om de örter och gräs… [1750]
Hellant, A. Om et nyt sät at fiska… 1738
Hollsten, J. Afhandling om renen… [1774]
Högström, P. Tal om orsakerna… 1755
Lund, J. M. Afhandling om reensdyrene. 1784
Sund, P. Tankar om Norrlands rätta upodlings sätt. 1765
Triewald, M. Ytterligare rön och bot… [1739]
Wasenius, P. H. Norrländska boskapsskötseln… 1751