Geografi

Namn Titel Årtal
Consett, M. A tour throughSweden, Swedish-Lapland… 1789
Coxe, W. Polen, Russland, Schweden (d. 1-2) 1785-1786
Coxe, W. Polen, Russland, Schweden… (d. 3) 1793
Dahl, H. Corographie over Vestfinmarken… 1793
Hackzell, N. De urbe Lula… 1731
Hassel, H. Borea-Fennia 1732
Hellant, A. Bevis på climatets hälsosama… 1760
Hollsten, J. Folk-numern uti några församlingar… 1777
Hülphers, A. Samlingar till en beskrivning… 1789
Högström, P. Tal om landtmanna-näringar… 1765
Högström, P. Folk-numern uti några flera församlingar… 1777
Ihre, J. Quenlandia antiqua… 1767
Klingstädt, T. M. Historische Nachricht von den Samojeden… 1769
La Martinière Nouveau voyage du Nort… 1700
La Martinière Reise nach Norden… 1703
La Porte, J. de Le Voyageur francois… 1768
Marshall, J. Travels through […]Sweden… Vol. II 1772
Marshall, J. Travels through […]Sweden… Vol. III 1772
Næzén, D. E. Umeå stads läge och climat… 1797
Negri, F. Viaggio settentrionale… 1700
Neikter, J. F. Veteri Finmarkia… 1798
Okänd Kårt försök, af närmare kunskap… 1771
Okänd Någre anmärkningar angående Westerbottn… 1784
Outhier, R. Journal d’un voyage au Nord… 1744
Outhier, R. Journal d’un voyage au Nord… 1746
Rothof, L. Anmärkningar under en resa… 1738
Rudbeck, O. Nora Samolad 1701
Schoning, G. Forsøg til de nordiske… 1751
Tuneld, E. Geographie öfver konungariket Swerige… 1794
Wegelius, J. Tancke försök om hushållningens hinder… 1758