Historia

Namn Titel Årtal
Björner, E. J. Svea rikes hävda ålder… 1748
Hodell, D. Dissertatio historica de pygmæis… 1703