Medicin

Namn Titel Årtal
Gissler, N. […] rensjukans kännande och bot. 1759
Hellant, A. […] byggnings-sättet hos de fattige i Torne stad […] 1774