Naturvetenskap

Namn Titel Årtal
Encekel, N. Observ. gjorda i Sådankylä… [1790]
Hellant, A. Astronomiska observationer… [1749]
Hellant, A. Astronomiska observationer… [1750]
Hellant, A. Anm. om en helt ovanlig köld… [1759?]
Hellant, A. Om den sednare ovanliga kölden… [1760]
Högström, P. Anm. vid den år 1763… [1764]
Linné, C. von Flora Lapponica… 1792
Maupertuis, P. M. La figure de la terre… 1738
Maupertuis, P. M. Figura telluris… 1742
Wegelius, H. Berättelse om den jordbäfning… 1759