Religion

Namn Titel Årtal
Ganander, C. […] afgudar och afgudinnor […] offerställen… 1789
Grubb, N. […] owäsendet i religion och kyrckio-disciplin… 1721
Hammond, H. Den nordiske missions-historie i Nordlandene… 1787
Lindahl, I. Prostens herr Pehr Fjällströms lefnads-lopp… 1764
Nording, O. Sij, en rätt Israelit… 1742
Swebilius, O. Catechesen… 1790
Tuderus, G. Twå berättelser om lapparnes omwändelse… 1773
Ödmann, S. Åminnelse-tal öfver […] Pehr Högström… 1785