Samhälls- och rättsvetenskap

Namn Titel Årtal
Okänd […] grænserne imellem kongerigene Norge og Sverrig [1751]