Samhälls- och rättsvetenskap

Namn Titel Årtal
Okänd [...] grænserne imellem kongerigene Norge og Sverrig [1751]