Skrifter av allmänt och blandat innehåll

Namn Titel Årtal
Maupertuis, P. L. M. de Les oeuvres de Mr. de Maupertuis 1752